Espais Corporatius/ Oficines /Projectes retail

La importància dels espais corporatius o comercials radica a crear experiències d’usuari atractives.

Hem parlat en altres apartats dels “valors intangibles” de les marques, que són aquests valors aspiracionals que expliquen la vostra història, objectius i els valors socials de marca.

El disseny dels espais on es desenvolupa l’activitat d’una marca, ja siguin oficines, seus corporatives o punts de venda físics han de reflectir aquests valors. A Pimpam! us oferim un servei integral de disseny de projectes d’interiorisme i arquitectura corporativa, des del projecte de disseny fins a la seva completa execució.