Disseny de Marques/ Branding /Naming

Crear una marca implica un complex procés que va més enllà del disseny del logotip o escollir la gamma de colors i tipografies que ho han d’acompanyar. El factor més important per a l’èxit d’una marca és la diferenciació. Aconseguir destacar dels competidors i vincular-se emocionalment al consumidor d’un projecte s’aconsegueix a força de definir bé els seus valors intangibles. Haurem de definir una estratègia comunicativa i aconseguir destacar allò que converteix a la teva marca en una “aspiració” en una història que ens “enganxa” i en alguna cosa que et defineixi. La diferenciació vindrà precisament de la gestió dels intangibles d’una empresa: valor, credibilitat i singularitat d’una marca.

Disseny de marques des del naming, al disseny del logotip amb el desenvolupament de la identitat corporativa. Confecció del brand-*book i tots els suports necessaris per al correcte desenvolupament de l’activitat de la marca: Papeleria corporativa, suports on-offline etc.